หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
www.angthongsao.go.th
 
 
NEWS
ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
   
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   
 
 
 
“ตำบลอ่างทองเป็นแหล่งเกษตรกรรม
ก้าวล้ำการศึกษา คงคุณค่าทางวัฒนธรรม
ประเพณี มีสุขภาพดีถ้วนหน้า
และรู้รักษาสิ่งแวดล้อม”
 
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
 
  พันธกิจ
 
  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนพึ่งพาตนเองได้
  พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนทุกวัย
  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีให้สืบต่อไป
  พัฒนาและปรับปรุงการสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่จำเป็นให้เพียงพอและสนับสนุน
การสร้างชุมชนน่าอยู่
  สร้างกลไกการบริหารบ้านเมืองที่ดี โดยประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น
 
  ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การท่องเที่ยว
และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร
 
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
  พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งสินค้า
  พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว
 
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาและส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม อย่างเป็นระบบ
  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งพาตนเองได้
  ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได้ออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน
 
แนวทางการพัฒนา
  อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะ และสืบสาน ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ปราชญ์ชาวบ้าน
 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 094-995-6053
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-971-0058
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์ : 056-279-474 โทรสาร : 056-279-474
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
จำนวนผู้เข้าชม 17,515,313 เริ่มนับ 5 มิ.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
สาธารณูปโภคในตำบล
บริการไฟฟ้าในตำบล
  บริการปะปาหมู่บ้าน
    บริการโทรคมนาคม/อินเตอร์เน็ตตำบล
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10