หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
พันตรีบุญเลิศ เกษาพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
วัดนิมิตประดิษฐ์ธรรม อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
โรงเรียวัดบ้านคลอง
วงโปงลางเยาวชน ร.ร.วัดบ้านคลอง
การเกษตรพอเพียงของประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
www.angthongsao.go.th
1
2
3
4
5
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 มิ.ย. 2552
 
 
 
 
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน มีไฟฟ้า ไม่มีไฟฟ้า หน่วยงานรับผิดชอบ
  1. ท่าแรต 140 140 - กฟภ.หนองเบน  
2. บ้านคลอง 238 238 - กฟภ.หนองเบน
  3. อ่างทอง 196 196 - กฟภ.หนองเบน  
4. ท่าแรต 94 94 - กฟภ.หนองเบน
  5. หนองขี้วัว 213 213 - กฟภ.หนองเบน  
6. ทุ่งไก่เถื่อน 116 116 - กฟภ.บรรบตพิสัย
  7. บ้านคลองใต้ 148 148 - กฟภ.หนองเบน  
  รวม 1,110 1,110    
 
 
 
หมู่ที่ หน่วยงานรับผิดชอบ จำนวน มีประปา ขาดประปา สถานสภาพ
  1. คปม. 138 115 23 ใช้ได้  
2. คปม. 375 150 225 ใช้ได้
  3. อบต. 189 148 41 ใช้ได้  
4. คปม. 93 58 35 ใช้ได้
  5. อบต. 205 161 44 ใช้ได้  
6. อบต. 110 101 9 ใช้ได้
 
 
การสื่อสารภายในตำบลอ่างทอง มีการให้บริการอย่างทั่วถึง เพื่อการเข้าถึงประชาชน และยังสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับประชาชน
  โทรศัพท์สาธารณะ    
  หอกระจายข่าว    
  อินเตอร์เน็ตชุมชน