หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายอัมรินทร์ พิลึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
วัดนิมิตประดิษฐ์ธรรม อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
โรงเรียวัดบ้านคลอง
วงโปงลางเยาวชน ร.ร.วัดบ้านคลอง
การเกษตรพอเพียงของประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
www.angthongsao.go.th
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 


นางสาวสิรอาจรีย์ พงษ์พานิช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสุภาพ ฉัตรโสภณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


นางปรียารัฐ มาลัย
หัวหน้าสำนักปลัด


นายตรีภูมิ สังข์ทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสุจิตรา บัวพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางกรองแก้ว ปัญจะวงษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


ตำแหน่งว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาววสุกาจน์ เขม้นดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวศรีวิไล สังข์ทอง
ครู ค.ศ.1