หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
วัดนิมิตประดิษฐ์ธรรม อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
โรงเรียวัดบ้านคลอง
วงโปงลางเยาวชน ร.ร.วัดบ้านคลอง
การเกษตรพอเพียงของประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
www.angthongsao.go.th
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 


นางสาวสิรอาจรีย์ พงษ์พานิช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0816408650


นายสุภาพ ฉัตรโสภณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0898602750
 
สำนักปลัด
 


นางสาวรวิษฎา หุ่นศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0805051704


นายตรีภูมิ สังข์ทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสุจิตรา บัวพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางกรองแก้ว ปัญจะวงษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


ตำแหน่งว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาววสุกาจน์ เขม้นดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวศรีวิไล สังข์ทอง
ครู ค.ศ.1