หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
พันตรีบุญเลิศ เกษาพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
วัดนิมิตประดิษฐ์ธรรม อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
โรงเรียวัดบ้านคลอง
วงโปงลางเยาวชน ร.ร.วัดบ้านคลอง
การเกษตรพอเพียงของประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
www.angthongsao.go.th
1
2
3
4
5
 
 
   
 
 
  สถานีอนามัย 1 แห่ง
    - สถานีอนามัยหนองขี้วัว
  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 6 แห่ง
  (ครบทุกหมู่บ้าน)    
    - สุสาน / ฌาปนสถาน 6 แห่ง
         
 

 

 

 
เริ่มนับ วันที่ 5 มิ.ย. 2552
 
 
 
 
 
    ประชาชนในตำบลอ่างทองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และใช้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ในการดำเนินชิวิตทำให้ชาวตำบลอ่างทองอยู่กันอย่างสงบสุข
   
      วัดวิมลประชาราษฎร์ วัดอ่างทอง
      วัดบ้านคลองเหนือ วัดบ้านคลองใต้
      วัดท่าแรต วัดนิมิตรประดิษฐ์ธรรม
 
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในตำบลมีการศึกษาที่ดีเพื่อให้เด็กๆและ เยาวชนเติบโตเป็นคน ที่มีคุณภาพของตำบลต่อไป โดยมีโรงเรียน 5 แห่ง
   
 
      โรงเรียนวัดท่าแรต
      โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์
      โรงเรียนวัดอ่างทอง
 
      โรงเรียนวัดบ้านคลอง
 
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าแรต
      ศูนย์พัฒนาบ้านคลอง
 
 
 
  1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
      ศูนย์ข้าวพันธุ์ดี / โรงเรียนเกษตรกร 1 กลุ่ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
      หัตถกรรม กะลามะพร้าว 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
      แปรรูปผลผลิต กล้วยกวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
      กลุ่มสันติชีวภาพ ผลิตแชมพูสมุนไพร 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
      กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
      กลุ่มเลี้ยงกระบือ 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
      นวดแผนไทย 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
      กลุ่มดนตรีไทยพื้นเมือง 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
 
 
    - นายประยงค์ เปี่ยมแพร อายุ 47 ปี ม.2 งานจักสานแห อวน รอบ เป็นต้น
    - นายเฮง ติรังการณ์ อายุ 63 ปี ม.4 งานจักสานกระด้ง กระบุง เป็นต้น
    - นายตัน บุญโสม อายุ 65 ปี ม.3 งานผ้า ทอพื้นเมือง ผ้าซิ่นตีนจก
 
    - ครูแก้ว อ้นทอง อายุ 63 ปี ม.2 ดนตรีไทย ระนาด ฆ้องวง ตะโพน
 
    - นายฉัตรชัย ปลิวมา ม.6 การเกษตรอินทรีย์ การลดต้นทุนการผลิต
    - นายสะอาด คำหอม ม.2 ผู้นำอาชีพก้าวหน้า
    - นายลำพูน เกตุกัน ม.4 ผู้นำอาชีพก้าวหน้า
 
  ป้อมยามตำรวจ 1 แห่ง
   
    - ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) หมู่บ้านละ 25 คน
    - ชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หมู่บ้านละ 10 คน
    - หัวหน้าคุ้มบ้าน 8-12 ครัวเรือนต่อคน