หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
พันตรีบุญเลิศ เกษาพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
วัดนิมิตประดิษฐ์ธรรม อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
โรงเรียวัดบ้านคลอง
วงโปงลางเยาวชน ร.ร.วัดบ้านคลอง
การเกษตรพอเพียงของประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
www.angthongsao.go.th
1
2
3
4
5
 
 


ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือก [ 28 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 19 


ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กาบริหารส่วนตำบลและนายกองค์กา [ 27 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 16 


โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำหรับ [ 19 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 16 
 
 
 
 
 
  ถนนพหลโยธิน สายนครสวรรค์ - กำแพงเพชร มีรถประจำทางผ่านทุก 1 ชั่วโมงระยะทางจากจังหวัดถึงตำบล 35 กิโลเมตร โดยประมาณ
     
  ถนนสายบ้านหนองสังข์ - ส้มเสี้ยว มีรถประจำทางผ่านทุก 1 ชั่วโมง ระยะทางจากตำบลถึงอำเภอ 16 กิโลเมตร โดยประมาณ
 
 
  ถนนสายบ้านหนองขี้วัว - เขาดินเหนือ (ทางหลวงชนบท) ผ่านหมู่ที่ 5,1,4,2,7,3 ระยะทาง 12 กิโลเมตร โดยประมาณ ไม่มีรถประจำทาง
  ถนนสายบ้านคลอง - หนองน้ำเขียว (โยธา) ผ่านหมู่ 2,6,7 ระยะทาง 8.2 กิโลเมตรโดยประมาณ ไม่มีรถประจำทาง
  ถนนสายบ้านอ่างทอง - กระดานป้าย ผ่านหมู่ 3,5 ระยะทาง 3.5 กม. โดยประมาณ ไม่มีรถประจำทาง
  ถนนสายบ้านหนองขี้วัว - บ้านคลอง ผ่านหมู่ที่ 5,2,7 ระยะทาง 3.5 กม. โดยประมาณ ไม่มีรถประจำทาง
 
ในตำบลอ่างทองมีแหล่งน้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ที่มีอาชีพเกษตรกรรมสามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี โดยมีแหล่งน้ำต่าง ๆ ดังนี้
  ประตูน้ำ 2 แห่ง (ทรบ.ท่าแรต / ทรบ.บ้านคลอง)
  แม่น้ำ / คลอง 1 สาย (คลองกระดาน)
  บ่อน้ำตื้น 60 แห่ง (ทุกหมู่บ้าน)
  บ่อบาดาล / บ่อโยก 15 แห่ง (ทุกหมู่บ้าน)
  หนองน้ำ / สระน้ำ 10 แห่ง (ทุกหมู่บ้าน)
  คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ทุกหมู่บ้าน