หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
คู่มือสำหรับประชาชน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานนีบริการน้ำมัน [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)     2