หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการลดขั้นตอนกระบวนการและประชาสัมพันธ์เชิงรุกการจัดเก็บภาษีประจำปี 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
โครงการกระบวนการทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติงานและการให้บริการ [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือแนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)