หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายอัมรินทร์ พิลึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
วัดนิมิตประดิษฐ์ธรรม อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
โรงเรียวัดบ้านคลอง
วงโปงลางเยาวชน ร.ร.วัดบ้านคลอง
การเกษตรพอเพียงของประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
www.angthongsao.go.th
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 10 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
  (1)     2