หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายอัมรินทร์ พิลึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
วัดนิมิตประดิษฐ์ธรรม อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
โรงเรียวัดบ้านคลอง
วงโปงลางเยาวชน ร.ร.วัดบ้านคลอง
การเกษตรพอเพียงของประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
www.angthongsao.go.th
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ ด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง [ 28 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
แบบฟร์อมรายงานประเมิณตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
แผนดำเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 24 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย ปี 2560-2562 [ 13 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)