หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
www.angthongsao.go.th
 
 
NEWS
ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
   
  ข่าวกิจกรรม
   
 
 


 
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
 

วันพุธ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
✴️องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ได้จัดกิจกรรม “โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕”
✴️โดยมี พันตรีบุญเลิศ  เกษาพร นายก อบต.อ่างทอง (ประธานในพิธี), นายสมยศ การภักดี รองนายกฯ, นางมะลิวัลย์ ดิษสละ รองนายกฯ, นางณัฐกาญจน์  สุริยะสาร ปลัด อบต.อ่างทอง, นายสุภาพ ฉัตรโสภณ รองปลัด อบต.อ่างทอง, สมาชิก อบต.ทุกหมู่, หัวหน้าส่วน, พนักงานส่วนตำบล  และลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีพระครูสมุห์ โกวิทย์ แก้วมณี (วิทยากร) เป็นผู้บรรยายธรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ หลักคำสอน ธรรมะง่ายๆ รอบๆตัวเรา ให้เราเปิดใจรับฟังธรรม เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีสติ  ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า  ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ส.ค. 2565 เวลา 13.04 น. โดย คุณ สุภาพ ฉัตรโสภณ

ผู้เข้าชม 98 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/205

ลำดับภาพที่ 2/205

ลำดับภาพที่ 3/205

ลำดับภาพที่ 4/205

ลำดับภาพที่ 5/205

ลำดับภาพที่ 6/205

ลำดับภาพที่ 7/205

ลำดับภาพที่ 8/205

ลำดับภาพที่ 9/205

ลำดับภาพที่ 10/205

ลำดับภาพที่ 11/205

ลำดับภาพที่ 12/205

ลำดับภาพที่ 13/205

ลำดับภาพที่ 14/205

ลำดับภาพที่ 15/205

ลำดับภาพที่ 16/205

ลำดับภาพที่ 17/205

ลำดับภาพที่ 18/205

ลำดับภาพที่ 19/205

ลำดับภาพที่ 20/205

ลำดับภาพที่ 21/205

ลำดับภาพที่ 22/205

ลำดับภาพที่ 23/205

ลำดับภาพที่ 24/205

ลำดับภาพที่ 25/205

ลำดับภาพที่ 26/205

ลำดับภาพที่ 27/205

ลำดับภาพที่ 28/205

ลำดับภาพที่ 29/205

ลำดับภาพที่ 30/205

ลำดับภาพที่ 31/205

ลำดับภาพที่ 32/205

ลำดับภาพที่ 33/205

ลำดับภาพที่ 34/205

ลำดับภาพที่ 35/205

ลำดับภาพที่ 36/205

ลำดับภาพที่ 37/205

ลำดับภาพที่ 38/205

ลำดับภาพที่ 39/205

ลำดับภาพที่ 40/205

ลำดับภาพที่ 41/205

ลำดับภาพที่ 42/205

ลำดับภาพที่ 43/205

ลำดับภาพที่ 44/205

ลำดับภาพที่ 45/205

ลำดับภาพที่ 46/205

ลำดับภาพที่ 47/205

ลำดับภาพที่ 48/205

ลำดับภาพที่ 49/205

ลำดับภาพที่ 50/205

ลำดับภาพที่ 51/205

ลำดับภาพที่ 52/205

ลำดับภาพที่ 53/205

ลำดับภาพที่ 54/205

ลำดับภาพที่ 55/205

ลำดับภาพที่ 56/205

ลำดับภาพที่ 57/205

ลำดับภาพที่ 58/205

ลำดับภาพที่ 59/205

ลำดับภาพที่ 60/205

ลำดับภาพที่ 61/205

ลำดับภาพที่ 62/205

ลำดับภาพที่ 63/205

ลำดับภาพที่ 64/205

ลำดับภาพที่ 65/205

ลำดับภาพที่ 66/205

ลำดับภาพที่ 67/205

ลำดับภาพที่ 68/205

ลำดับภาพที่ 69/205

ลำดับภาพที่ 70/205

ลำดับภาพที่ 71/205

ลำดับภาพที่ 72/205

ลำดับภาพที่ 73/205

ลำดับภาพที่ 74/205

ลำดับภาพที่ 75/205

ลำดับภาพที่ 76/205

ลำดับภาพที่ 77/205

ลำดับภาพที่ 78/205

ลำดับภาพที่ 79/205

ลำดับภาพที่ 80/205

ลำดับภาพที่ 81/205

ลำดับภาพที่ 82/205

ลำดับภาพที่ 83/205

ลำดับภาพที่ 84/205

ลำดับภาพที่ 85/205

ลำดับภาพที่ 86/205

ลำดับภาพที่ 87/205

ลำดับภาพที่ 88/205

ลำดับภาพที่ 89/205

ลำดับภาพที่ 90/205

ลำดับภาพที่ 91/205

ลำดับภาพที่ 92/205

ลำดับภาพที่ 93/205

ลำดับภาพที่ 94/205

ลำดับภาพที่ 95/205

ลำดับภาพที่ 96/205

ลำดับภาพที่ 97/205

ลำดับภาพที่ 98/205

ลำดับภาพที่ 99/205

ลำดับภาพที่ 100/205

ลำดับภาพที่ 101/205

ลำดับภาพที่ 102/205

ลำดับภาพที่ 103/205

ลำดับภาพที่ 104/205

ลำดับภาพที่ 105/205

ลำดับภาพที่ 106/205

ลำดับภาพที่ 107/205

ลำดับภาพที่ 108/205

ลำดับภาพที่ 109/205

ลำดับภาพที่ 110/205

ลำดับภาพที่ 111/205

ลำดับภาพที่ 112/205

ลำดับภาพที่ 113/205

ลำดับภาพที่ 114/205

ลำดับภาพที่ 115/205

ลำดับภาพที่ 116/205

ลำดับภาพที่ 117/205

ลำดับภาพที่ 118/205

ลำดับภาพที่ 119/205

ลำดับภาพที่ 120/205

ลำดับภาพที่ 121/205

ลำดับภาพที่ 122/205

ลำดับภาพที่ 123/205

ลำดับภาพที่ 124/205

ลำดับภาพที่ 125/205

ลำดับภาพที่ 126/205

ลำดับภาพที่ 127/205

ลำดับภาพที่ 128/205

ลำดับภาพที่ 129/205

ลำดับภาพที่ 130/205

ลำดับภาพที่ 131/205

ลำดับภาพที่ 132/205

ลำดับภาพที่ 133/205

ลำดับภาพที่ 134/205

ลำดับภาพที่ 135/205

ลำดับภาพที่ 136/205

ลำดับภาพที่ 137/205

ลำดับภาพที่ 138/205

ลำดับภาพที่ 139/205

ลำดับภาพที่ 140/205

ลำดับภาพที่ 141/205

ลำดับภาพที่ 142/205

ลำดับภาพที่ 143/205

ลำดับภาพที่ 144/205

ลำดับภาพที่ 145/205

ลำดับภาพที่ 146/205

ลำดับภาพที่ 147/205

ลำดับภาพที่ 148/205

ลำดับภาพที่ 149/205

ลำดับภาพที่ 150/205

ลำดับภาพที่ 151/205

ลำดับภาพที่ 152/205

ลำดับภาพที่ 153/205

ลำดับภาพที่ 154/205

ลำดับภาพที่ 155/205

ลำดับภาพที่ 156/205

ลำดับภาพที่ 157/205

ลำดับภาพที่ 158/205

ลำดับภาพที่ 159/205

ลำดับภาพที่ 160/205

ลำดับภาพที่ 161/205

ลำดับภาพที่ 162/205

ลำดับภาพที่ 163/205

ลำดับภาพที่ 164/205

ลำดับภาพที่ 165/205

ลำดับภาพที่ 166/205

ลำดับภาพที่ 167/205

ลำดับภาพที่ 168/205

ลำดับภาพที่ 169/205

ลำดับภาพที่ 170/205

ลำดับภาพที่ 171/205

ลำดับภาพที่ 172/205

ลำดับภาพที่ 173/205

ลำดับภาพที่ 174/205

ลำดับภาพที่ 175/205

ลำดับภาพที่ 176/205

ลำดับภาพที่ 177/205

ลำดับภาพที่ 178/205

ลำดับภาพที่ 179/205

ลำดับภาพที่ 180/205

ลำดับภาพที่ 181/205

ลำดับภาพที่ 182/205

ลำดับภาพที่ 183/205

ลำดับภาพที่ 184/205

ลำดับภาพที่ 185/205

ลำดับภาพที่ 186/205

ลำดับภาพที่ 187/205

ลำดับภาพที่ 188/205

ลำดับภาพที่ 189/205

ลำดับภาพที่ 190/205

ลำดับภาพที่ 191/205

ลำดับภาพที่ 192/205

ลำดับภาพที่ 193/205

ลำดับภาพที่ 194/205

ลำดับภาพที่ 195/205

ลำดับภาพที่ 196/205

ลำดับภาพที่ 197/205

ลำดับภาพที่ 198/205

ลำดับภาพที่ 199/205

ลำดับภาพที่ 200/205

ลำดับภาพที่ 201/205

ลำดับภาพที่ 202/205

ลำดับภาพที่ 203/205

ลำดับภาพที่ 204/205

ลำดับภาพที่ 205/205
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 094-995-6053
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-971-0058
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์ : 056-279-474 โทรสาร : 056-279-474
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
จำนวนผู้เข้าชม 14,582,368 เริ่มนับ 5 มิ.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
สาธารณูปโภคในตำบล
บริการไฟฟ้าในตำบล
  บริการปะปาหมู่บ้าน
    บริการโทรคมนาคม/อินเตอร์เน็ตตำบล
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10