ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
 
 
 
 
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ดูงานชุมชนต้นแบบเรื่อง BE NUMB
 
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ดูงานชุมชนต้นแบบเรื่อง BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านอ่างทอง  
 

โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ดูงานชุมชนต้นแบบเรื่อง BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านอ่างทอง
ด้วย โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และยาเสพติดในชุมชนและพัฒนาศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ต้นแบบในโรงเรียนและชุมชน
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จึงมีความประสงค์เข้าศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบเรื่อง TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านอ่างทอง ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น.

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ค. 2560 เวลา 10.04 น. โดย ปลัดไตรวุฒิ ชาติดร

ผู้เข้าชม 241 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย