หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
www.angthongsao.go.th
 
 
NEWS
ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
   
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
 
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน อยู่ในหน้า Home Page ข้อมูลหน่วยงาน หัวข้อเกี่ยวกับหน่วยงาน เลือกคลิก โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... แผนผังแสดงข้อมูลของผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภา อยู่ในหน้า Home Page หัวข้อ บุคลากร
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... แสดงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด อยู่ในหน้า Home Page ข้อมูลหน่วยงาน หัวข้อ เกี่ยวกับหน่วยงาน เลือกคลิก อำนาจหน้าที่  
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อยู่ในหน้า Home Page  ข้อมูลหน่วยงาน หัวข้อ เกี่ยวกับหน่วยงาน เลือกคลิก ติดต่อ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน อยู่ในแถบข้อมูลของหน้า Home Page หัวข้อ ข่าวสาร เลือกคลิก ข่าวประชาสัมพันธ์ และหน้า Home Page ในหน้าแรกของเว็บไซต์จะมีโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัด EIT อยู่ บวัด EIT ของหน่วยงานเช่นกัน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.facebook.com/angth... https://line.me/ti/p/udBKrbr9F... บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบได้ อยู่ในหน้า Home Page หัวข้อ บริการประชาชน เลือกคลิก กระดานสนทนา หรือสังเกตด้านขวาของเว็บไซต์หน้า Home Pageจะมี Messenger Live Chat เด้งขึ้นมา และมีช่องทางการติดต่อสอบถามโดยเชื่อมต่อ Facebook,Line,Instagram ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน อยู่ในหน้า Home Page หัวข้อแผน เลือกคลิก แผนพัฒนาท้องถิ่น
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... รายงานผลการดำเนินงานประจำปี อยู่ในหน้า Home Page หัวข้อ แผน เลือกคลิก แผนการดำเนินงาน  รายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อยู่ในหน้า Home Page หัวข้อ เกี่ยวกับหน่วยงาน เลือกคลิก คู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ อยู่ในหน้า Home Page หัวข้อ เกี่ยวกับหน่วยงาน เลือกคลิก คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... ข้อมูลสถิติการให้บริการ อยู่ในหน้า Home Page หัวข้อ รายงาน เลือกคลิก สถิติ
o13 E-Service https://www.angthongsao.go.th/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... E-Service โดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยงาน อยู่ในหน้า Home Page หัวข้อ e-Service บริการออนไลน์ เลือกคลิก เช่น การขอติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า ,คำขอถังขยะ ,คำร้องเพื่อขอจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้ เป็นต้น และขั้นตอนการใช้บริการ e-service อยู่ในหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567 อยู่ในแถบข้อมูลของหน้า Home Page หัวข้อ รายงาน เลือกคลิก รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567
o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ อยู่ในแถบข้อมูลของหน้า Home Page หัวข้อ แผน เลือกคลิก แผนจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และหัวข้อ ข่าวสาร จะมี ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ,ประกาศจากระบบ e-GP ,ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อยู่ในแถบข้อมูลของหน้า Home Page หัวข้อ แผน เลือกคลิก แผนอื่น ๆ
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยู่ในหน้า Home Page หัวข้อ การบริหารบุคคล เลือกคลิก การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... https://www.angthongsao.go.th/... ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ อยู่ในแถบข้อมูลของหน้า Home Page หัวข้อ รายงาน เลือกคลิก การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
  (1)     2   
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
คำแนะนำภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
Knowledge
Management
การเก็บรวบรวมองค์
ความรู้ต่างๆ ภายใน
องค์กรอย่างเป็นระบบ
 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 094-995-6053
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-971-0058
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์ : 056-279-474 โทรสาร : 056-279-474
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
จำนวนผู้เข้าชม 17,515,326 เริ่มนับ 5 มิ.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
สาธารณูปโภคในตำบล
บริการไฟฟ้าในตำบล
  บริการปะปาหมู่บ้าน
    บริการโทรคมนาคม/อินเตอร์เน็ตตำบล
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10