หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
www.angthongsao.go.th
 
 
NEWS
ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
   
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
  o3. อำนาจหน้าที่
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
  o9 Social Network
  o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
  o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การให้บริการ
  o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  o18 E-Service
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
  (1)     2   
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
คำแนะนำภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
Knowledge
Management
การเก็บรวบรวมองค์
ความรู้ต่างๆ ภายใน
องค์กรอย่างเป็นระบบ
 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 094-995-6053
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-971-0058
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์ : 056-279-474 โทรสาร : 056-279-474
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
จำนวนผู้เข้าชม 15,572,188 เริ่มนับ 5 มิ.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
สาธารณูปโภคในตำบล
บริการไฟฟ้าในตำบล
  บริการปะปาหมู่บ้าน
    บริการโทรคมนาคม/อินเตอร์เน็ตตำบล
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10