หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
พันตรีบุญเลิศ เกษาพร
นายก อบต.อ่างทอง
ที่ทำการ
อบต.อ่างทอง
วัดนิมิตประดิษฐ์ธรรม
โรงเรียนวัดบ้านคลอง
การเกษตรพอเพียง
ของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
www.angthongsao.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
www.angthongsao.go.th
 
อบต.อ่างทอง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลาง
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และเป็นสื่อกลางรับเรื่องราว
ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อนำไปพัฒนาตำบล
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
 
ติดต่อ อบต.อ่างทอง โทร : 056-279-474 โทรสาร : 056-279-474
 
NEWS
ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
พันตรีบุญเลิศ เกษาพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
 
 
 
กิจกรรม
  ACTIVITIES
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ได้จัดกิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National [ 28 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 5 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ [ 26 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 18 


โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส. กิจกรรม Big Cleaning Day อ [ 22 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 43 


ใส่ผ้าไทย ใส่ผ้าถุง ไม่นำพา พลาสติก [ 16 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 67 


รถแบ็คโฮ ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านท่าแรต ลอกคลองเร่งการระบายน้ำที่ท่วม [ 14 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 43 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ [ 12 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 54 


ประชุมข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ประจำเดือน กันยายน ๒ [ 9 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 77 


โครงการอบรมเรื่องการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริต เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สม [ 9 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 101 


โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐากรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ [ 1 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 52 


อบจ. นครสวรรค์ ได้นำรถแบ็คโฮลงพื้นที่ตำบลอ่างทอง [ 1 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 26 


นายก อบต.อ่างทอง ลงพื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านท่าแรต ร่วมประชุมการวางท่อระบบน้ำท่วมในพ [ 1 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 39 


นายก อบจ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตำบลอ่างทอง [ 1 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 44 


การประชุมปรึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ [ 29 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 18 


คุณหมอมาตรวจพัฒนาการให้กับเด็กที่ศพด.บ้านคลอง. [ 29 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 35 


ประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2-7 [ 23 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 93 


โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 23 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 97 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง  
 
   
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 29 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 100 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (แบบ สขร.1) [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 240 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (แบบ สขร.1) [ 16 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 245 
   
 
   
 
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.แบบเหลี่ยม [ 7 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 55 
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกเสริมพื้นทา [ 7 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 65 
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.แบ [ 4 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 53 
   
 
 
 
 
กิจการสภา
  COUNCIL
วีดิทัศน์
  VIDEO
   


ธรรมะ คือ คุณากร [ 24 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 157 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั้มน้ำหอยโข่ง) [ 27 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]ซื้อถังขยะทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ - กู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม ( นม ) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในช่วงที่ชำรุดเสียหาย จำนวน ๘ จุด โดยวิธ [ 19 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในช่วงชำรุดเสียหาย จำนวน ๘ จุด โดยวิธีเฉพา [ 19 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]

   
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
คำแนะนำภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
Knowledge
Management
การเก็บรวบรวมองค์
ความรู้ต่างๆ ภายใน
องค์กรอย่างเป็นระบบ
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว95  [ 28 ก.ย. 2565 ]
การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3072 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1-2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 ก.ย. 2565 ]
เร่งรัดการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว7167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1-3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (excel)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 28 ก.ย. 2565 ]
หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว7209 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม (ท้องถิ่นดิจิทัล) ประจำปี 2565 เพื่อสร้างการรับรู้ สนับสนุนและส่งเสริมโครงการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับหน่วยงานท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว3070  [ 28 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง (แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง) (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3071  [ 28 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ(เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14242-14244,14226-14241,14156-14225 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3029 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3028 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3027 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 กสว. มท 0820.2/ว3058 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเภทตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเงื่อนไขการลดระยะเวลาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว38 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3030 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ไฟล์ Excel)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2980  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3035 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.2/ว3032  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กค. มท 0803.3/ว3025 [เอกสารแนบ]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 กศ. มท 0816.3/ว3019 [รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
   
 
   
 
ที่ นว 0023.1/1453 กำหนดจัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกลักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ครั้งที่ 4/2565  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.4/ว 21510 ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ 21512 ส่งตืนโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสฯ  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.4/ว 21525 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๕  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.5/ว21500 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 1459 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรราการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ แนบ1 ]  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 21546 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/21544 การฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 21543 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา DLA AWARD 2022 ประจำปี 2565  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/21542 การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 21541 ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพระดับประเทศและการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ 21545 การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมุลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.5/ว 21336 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 23 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ ว1444 การจัดบริการการให้คำปรึกษาในสถานศึกษา  [ 23 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 21353 พิจารณาการโอยเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 3  [ 23 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 1452 ขอให้บันทึกข้อมูลรายละเอียดของผู้สูงอายุที่ได้คืนเงินเบี้ยยังชีพ [ แนบ1 ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.1/1454 ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนที่เกษียณอายุราขการ  [ 23 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.1/1455 ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนที่รับราชการมาครบ 25 ปี  [ 23 ก.ย. 2565 ]  
นว 0023.3/ว21256 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 23 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 21135 การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  [ 22 ก.ย. 2565 ]  
   
 
   
 
อบต.สำโรงชัย โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 13 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 54 
อบต.แม่เปิน [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองปลิง [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ธารทหาร บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์ น้ำท่วม [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.สระทะเล สโมสรไลออนส์ บริการตัดแว่นฟรี ให้กับผู้ที่มีอายุระหว่าง 40-60 ปี ในตำบลสระทะเล [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 24 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก รับประกาศเกียรติคุณ ที่ได้รับรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวด องค์กรปกครองส่วนท้อ [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.เขาทอง ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขาทอง เชิญชวนประชาชนตำบลเขาทอง ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันล้างม [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยถั่วใต้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์วันล้างมือโลก 15 ตุลาคม ของทุกปี [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพะยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราขทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจ [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาทอง ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกรมควบคุมโรค เรื่อง คำสั่งมอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรั [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.นครสวรรค์ออก ระดับน้ำประจำวันที่ 29 กันยายน 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.นครสวรรค์ออก องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออกได้จัดให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ บ้าน ส.สุรินทร์ ห [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
   
 
   
 


อบต.สายลำโพง จ้างโครงการค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านเนินตาเสี้ยน -บ้านหนองน้ำใส (นว [ 28 ก.ย. 2565 ]


อบต.วังซ่าน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งสาค [ 28 ก.ย. 2565 ]


อบต.สำโรงชัย ซื้ออาหารเสริม(นม) นมสด พาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 โดยวิธีเ [ 28 ก.ย. 2565 ]


ทต.บางประมุง จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ.5-010 บ้านท่าซุด - บ้านหนองตาย [ 28 ก.ย. 2565 ]


อบต.วังข่อย จ้างโครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านนางทองคำ พวงมณี หมู่ที่ 4 ตำบลวั [ 28 ก.ย. 2565 ]


อบต.พุนกยูง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมูที่ ๓ บ้านพุเม่น ตำบลพุนกยูง [ 28 ก.ย. 2565 ]


อบต.พุนกยูง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นภายในตำบลพุนกยูง หมู่ที่ ๑ - ๑๐ ตำบลพุนกย [ 28 ก.ย. 2565 ]


อบต.พุนกยูง จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุกภายในตำบลพุนกยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]


อบต.ห้วยใหญ่ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี. ภาคเรียนที่ 1/2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]


อบต.โพธิ์ประสาท ซื้อหินคลุกและลูกรังซ่อมแซมถนนภายในตำบลโพธิ์ประสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]


อบต.ศาลาแดง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาและเครื่องมือเพื่อใช้เตรียมความพร้อมในการซ่อมแซมบำรุงรักษาร [ 28 ก.ย. 2565 ]


อบต.พนมเศษ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลงหินคลุกพร้อมบดทับ สายบ้านแหลมประดา หมู่ที่ 10 ถึงบ้านหนอ [ 28 ก.ย. 2565 ]


อบต.พนมเศษ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลงหินคลุกพร้อมบดทับ สายบ้านแหลมประดา หมู่ที่ 10 ถึงบ้านหนอ [ 28 ก.ย. 2565 ]


อบต.ตะเคียนเลื่อน จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดเกาะ [ 28 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองหลวง จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.หนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]


อบต.ท่าตะโก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเขาน้อย บริเวณวัดร้าง โดยว [ 28 ก.ย. 2565 ]


อบต.พันลาน ซื้อทรายถม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งและน้ำไหลหลาก จำนวน 1 รายการ [ 28 ก.ย. 2565 ]


อบต.พันลาน ซื้อถุงบรรจุทราย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งและน้ำไหลหลาก จำนวน ๑ ร [ 28 ก.ย. 2565 ]


อบต.ท่าไม้ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ อบต [ 28 ก.ย. 2565 ]


อบต.ท่าไม้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อบต.ท่าไม้ ปี 2566 (สำนักปลัด) [ 28 ก.ย. 2565 ]
   
 
 
 
       
OTOP
ผลิตภัณฑ์
CLICK

กล้วยกวนเลิศรส  


โรงเรียนวัดท่าแรต
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
CLICK
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
ไข่กระทะ อาหารเช้าที่หนองคาย (17 ส.ค. 2565)    อ่าน 1324  ตอบ 0  
ติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (28 ธ.ค. 2564)    อ่าน 612  ตอบ 1  
สนใจ (9 ธ.ค. 2564)    อ่าน 219  ตอบ 0  
   
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  คุณอยากให้ อบต.ช่วยพัฒนาด้านใด
  การคมนาคม
  เศรษฐกิจ
  อาชีพ
  แหล่งน้ำ
  การศึกษา
  การสื่อสาร
 
 
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 094-995-6053
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-971-0058
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์ : 056-279-474 โทรสาร : 056-279-474
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
จำนวนผู้เข้าชม 14,582,167 เริ่มนับ 5 มิ.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
สาธารณูปโภคในตำบล
บริการไฟฟ้าในตำบล
  บริการปะปาหมู่บ้าน
    บริการโทรคมนาคม/อินเตอร์เน็ตตำบล
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10