หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
 
 
 
 
 

 
ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์ 60180
โทรศัพท์ : 056-279-474
โทรสาร : 056-279-474
เว็บไซต์: www.angthongsao
  .go.th
E-mail : ....................
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
หมายเลยภายใน
  สำนักงานปลัด 056-279-474
  ส่วนการคลัง 056-279-472
  ส่วนโยธา 056-279-473
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 056-550-088